Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VISUELISEREN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van VISUELISEREN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VISUELISEREN verstrekt. VISUELISEREN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM VISUELISEREN GEGEVENS NODIG HEEFT

VISUELISEREN verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om een opdracht met u te bespreken en/of u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VISUELISEREN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het versturen van de gevraagde producten en/of overleg over het eindproduct.

HOE LANG VISUELISEREN GEGEVENS BEWAART

VISUELISEREN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Met het bestellen van een van onze producten kunt u ervoor kiezen om per mail op de hoogte te worden gehouden. 

DELEN MET ANDEREN

VISUELISEREN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VISUELISEREN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VISUELISEREN gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VISUELISEREN maakt mogelijk gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe e ectief de Adwords-advertenties van VISUELISEREN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VISUELISEREN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de e ectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verscha en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VISUELISEREN heeft hier geen invloed op.

VISUELISEREN heeft Google geen toestemming gegeven om via VISUELISEREN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@visueliseren.nl  VISUELISEREN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactformulier